• slide_1
  • slide_2
  • slide_3
  • slide_8
  • slide_4
  • slide_5
  • slide_6
  • slide_7

Hard Run

Hard Run - bieg z przeszkodami

 

Takiej imprezy jeszcze w Bydgoszczy nie było! Pierwszy w mieście bieg z przeszkodami!

 

 Prezentujemy Wam regulamin Hard Run!

 

REJESTRACJA STARTUJE W SOBOTĘ, TJ. 10.12. O GODZINIE 20:00

LINK DO REJESTRACJI http://www.rejestracja.akademiabiegania.com.pl/I. ORGANIZATOR

1. Akademia Biegania Sprint

II. CEL
1. Zorganizowanie zimowego, wymagającego biegu przygodowego charakterze masowym.
2. Promocja Bydgoszczy.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

4. Promocja LPKiW Myślęcinek jako miejsca idealnego do rekreacji ruchowej.

 

III. TERMIN

TERMIN I MIEJSCE: 18.02.2017 LPKiW Myślęcinek w Bydgoszczy

Najważniejsze informacje zostaną podane najpóźniej 4 tygodnie przed startem zimowego Hard Run

 

IV. TRASA, DYSTANSE I PRZESZKODY

1. Bieg odbędzie się na dystansie 5km

2. Start biegu odbędzie się na hipodromie na wysokości Karczmy Kujawskiej - Kummerówka.

3. Uczestnicy będą startować w grupach 10 – 20 osobowych w tzw. falach, które będą wyruszały na trasę w odstępach 5 minutowych.

4. Na trasie zostanie rozstawionych 10-12 przeszkód, których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości i ogólnej sprawności.

5. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy.

6. Pominięcie przeszkody wiąże się z dyskwalifikacja danego zawodnika i nie klasyfikowanie go na linii mety.

7. Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane, dyskwalifikacją danego zawodnika.

8. Szczegóły dotyczące trasy biegu, opisu oraz rozmieszczenia przeszkód  będą opublikowane na oficjalnej stronie imprezy i stronie Organizatora: www.akademiabiegania.com.pl

 

V. UBEZPIECZENIE IMPREZY i ZAWODNIKÓW.

1. Wszyscy uczestnicy startujący w zimowym Hard Run robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników biegu.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator może zmienić dystans, trasę biegu i rodzaj przeszkód.

4. Organizator ubezpiecza imprezę

5. Organizator nie ubezpiecza poszczególnych zawodników od nieszczęśliwych wypadków

 

VI. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Pakiet Startowy zawiera numer startowym z chipem pomiarowym oraz pamiątkową koszulkę

2. Każdy uczestnik, który ukończy bieg Hard Run otrzyma pamiątkowy medal lub statuetkę twardziela :-)

3. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda i herbata do picia ze słodkim poczęstunkiem oraz część sanitarna.

4. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Hard Run.

5. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.

 

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Informacje o Hard Run można uzyskać poprzez stronę www.akadmiabiegania.com.pl oraz przez facebooka i maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Biuro zawodów i wydawanie pakietów w dniu 17.02.2017 w sali konferencyjnej CWZS Zawisza Bydgoszcz

ul. Gdańska 163 w godzinach 15-20.00

3. W dniu startu nie będą wydawane pakiety startowe. Osoby, które nie odbiorą pakietu startowego w dniu 17.02.2017 nie zostaną dopuszczone do biegu HardRun.

4. W dniu startu biuro zawodów będzie czynne w godzinach 8-10.00 na terenie LPKiW, na hipodromie, koło miejsca startu w celu informacyjnym i organizacyjnym. W tym dniu nie będą wydawane pakiety startowe

 

VIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

1. Warunkiem ukończenia Hard Run jest pokonanie wszystkich przeszkód na danym dystansie i dotarcie do mety

2. Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

3. Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu brutto i po pokonania trasy. Nagradzane będą trzy najszybsze czasy z każdego dystansu osobno w kategoriach:

- damskiej open

- męskiej open

- drużynowej kobiet i mężczyzn. Drużyna składa się z 5 kobiet lub mężczyzn.

W klasyfikacji drużynowej liczony jest zsumowany czas wszystkich 5 zawodników drużyny, którzy ukończą bieg.

4. Zwycięscy będą dekorowani osobiście po zakończeniu biegu. Jeżeli zwycięzcy nie będzie podczas dekoracji to puchar przepada, nie będzie wręczany później.

5. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy wynoszący:

1 godzinę i 30 min na dystansie 5km

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu.

 

IX. WARUNKI I UCZESTNICTWO W HARD RUN

1. Podczas Hard Run każdy zawodnik musi posiadać numer startowy (wraz z chipem do pomiaru czasu) przymocowany w widocznym miejscu.

2. Prawo startu w Hard Run mają osoby pełnoletnie oraz osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 18 rok życia, najpóźniej do dnia 18.02.2017 oraz zgłoszą uczestnictwo w Hard Run poprzez rejestrację na stronie internetowej biegu Hard Run i dokonają odpowiedniej dla dystansu oraz rodzaju uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty wpisowej za pośrednictwem systemu płatności online, przelew na konto.

3. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów w dniu 17.02.2017 i odebranie pakietu startowego i złożenie stosownych oświadczeń.

4. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach.

5. Aby dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do startu.

7. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik oświadcza, że:

- Bierze udział w Hard Run na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

- Posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu.

- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

- Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych oficjalnym partnerom i sponsorom wydarzenia.

- Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

Limit uczestników wynosi:

5km – 500 osób

Limity uczestników mogą zostać zmienione przez organizatora.

 

X. NAGRODY I WYNIKI

1. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma medal lub unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów oraz pamiątkową koszulkę ( koszulka w pakiecie startowym )

2. Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:

- Kobiety open

- Mężczyźni open

- Drużynowa* kobiet (członkinie zespołu są także klasyfikowane indywidualnie)

- Drużynowa* mężczyzn(członkowie zespołu są także klasyfikowani indywidualnie) 

* Drużyna składa się z pięciu osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu i ruszających na trasę w jednej fali (o tej samej godzinie).

Podczas zapisów drużyny należy zwrócić uwagę na wybranie tej samej godziny startu (fali), podczas startu biegu, żeby cała drużyna wystartowała w jednej fali.

Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma czasu wszystkich członków drużyny, czyli 5 osób.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują puchary lub pamiątkowe trofea

4. Zwycięzcy klasyfikacji Drużynowej za miejsca I-III w otrzymują puchary lub pamiątkowe  trofea

 

XI. REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na Hard Run prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.akademiabiegania.com.pl

2. Rejestracja zaczyna się 06.12.2017 o godzinie 20.00, a zakończą 04.02.2017 o godzinie 23.59 (lub w momencie wyczerpania limitu osobowego po ogłoszeniu tego przez organizatora).

3. Przy rejestracji dokonywane są opłaty za bieg w systemie online. Osoba, która nie opłaci biegu podczas rejestracji nie zostanie wpisana i zarejestrowana na liście uczestników.

4. Opłaty startowe indywidualne wynoszą:

- 80 zł dla wszystkich uczestników biegu indywidualnego

 

XI. DRUŻYNY

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Podczas Hard Run Biegnij i Pracuj zespołowo, pomagając swoim!

1. Opłaty dla Drużyny z wykorzystaniem formularza do zapisów grupowych na stronie www.akademiabiegania.com.pl:

- 350 zł dla wszystkich zapisujących się drużyn. Drużyna składa się z 5 osób, nie więcej.

 

XII. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Opłat za całą drużynę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji drużyny wraz z podaniem nazwy drużyny.

2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Do 5 dni przed każdą z imprez istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowej na inną osobę.

3. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić rachunek za wniesioną opłatę startową.

4. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników w dniu przed startem.

5. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje dokonanie wpłaty. O przypisaniu do określonej fali biegu decyduje Organizator.

7. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

 

XIII. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbędzie się Hard Run zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

a. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu

b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę

c. Używanie przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w biegu

d. Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora

2. Organizator ma prawo:

- usunąć z terenu Hard Run osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

- nie dopuścić do biegu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

 

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie bez wiedzy i zgody Organizatora spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w Hard Run.

2. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e­mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych.

3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Hard Run.

5. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

6. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

7. W trosce o zdrowie zawodników, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i nie podlegają zmianom.

 

 

 

Organizator: Akademia Biegania Sprint

 

 

 

Partnerzy